7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าฯขอนแก่นวาง 4 มาตรการลดฝุ่นละออง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_314856/

ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นผวจ.ขอนแก่นเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาด2.5 ไมครอน หรือค่า PM2.5 ที่ลอยอยู่ในอากาศที่สูงเกินค่ามาตรฐาน หลังพบว่าภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จนถึงขณะนี้ มีระดับที่สูงกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีผู้แทนโรงงานน้ำตาลในเขตจังหวัดขอนแก่นอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค10 เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขณะนี้จังหวัดได้กำหนด 4 มาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 เริ่มจากการที่ส่วนราชการจะต้องบังคับใช้กฎหมายใน การเอาผิดในเรื่องของการเผาอ้อยอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำความผิดสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที ต่อมาคือในเรื่องของโรงงานที่จะมีการวางมาตรการในส่วนของอ้อยที่จะนำเข้าโรงงาน หากมีอ้อยที่เผานำเข้าโรงงานก็ให้ขึ้นบัญชีเกษตรกรที่นำอ้อยแบบเผามาส่ง มาตรการที่ 3 คือโรงงานต่างๆที่รับซื้ออ้อย จะต้องยืดเวลาการปิดหีบอ้อยจากวันที่ 10 เม.ย.2562 ออกไปอีก เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีเวลาการตัดอ้อยสดส่งโรงงานได้มากขึ้น และมาตรการสุดท้ายคือขณะนี้จังหวัดได้ตั้งคณะอนุกรรมการรับซื้ออ้อยส่วนหน้าตามอำเภอต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นหาอ้อยที่มีการเผา เพื่อวางมาตรการควบคุมให้เข้มงวด อย่างไรก็ดีสำหรับการยืดเวลาการปิดหีบอ้อย จาก 10 เมษายนออกไปอีกนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่เบื้องต้นจะมีการยืดเวลารับมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้มีเวลาการตัดอ้อยมากขึ้น และมาตรการสุดท้ายทางจังหวัดได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบรับซื้ออ้อยส่วนหน้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่นำอ้อยมาสู่โรงงานนั้นมีการเผาอ้อยมาหรือไม่เพื่อจะได้เป็นการวางมาตรการควบคุมตามขั้นตอนต่อไป ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่าจังหวัดได้ประสานงานร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเตรียมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เพิ่มมากขึ้น ได้เกิดความสบายใจ ในการแก้ปัญหาของทางเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะขอให้ทางโรงงานต่างๆ บันทึกพฤติกรรมของผู้ปลูกอ้อยหากใครเผาให้ลงไว้ในบัญชี เพื่อลงโทษเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทางโรงงานจะไปตั้งหน่วยทำงานด้าน CSR แนะนำเกษตรกรให้ช่วยกันตัดอ้อยแบบไม่เผา ซึ่งทั้งผู้ปลูกและทางโรงงานจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง ข้อตกลง 4 ประการนี้จะเริ่มต้นขึ้นทันที ซึ่งรถบรรทุกอ้อยทุกคัน หากพบอ้อยที่มีลักษณะไหม้มา จะมีการชะลอในการส่งเข้าหีบอ้อย ในส่วนรถที่ตัดอ้อยมาแบสะอาดไม่มีการเผา ก็จะอำนวยความสะดวกในการส่งอ้อยเข้าหีบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น